Plovdiv, pl. Syedinenie No:1
Also 1 location in Plovdiv